Mijn favorieten

disclaimer

Uitsluiting aansprakelijkheid

Lelieveld makelaardij streeft ernaar de informatie op deze website zo actueel en nauwkeurig mogelijk te houden. Hoewel de informatie met de grootst mogelijke zorgvuldigheid is samengesteld aanvaarden wij geen enkele aansprakelijkheid ten aanzien van de juistheid van de vermelde gegevens. Verder zijn wij niet aansprakelijk voor problemen die ontstaan door het gebruik van deze website en/of daaraan verbonden externe sites en links.

In geen enkel geval is Lelieveld makelaardij aansprakelijk voor enige directe of indirecte schade die voortkomt uit of verband houdt met het gebruik van de informatie op deze website. Lelieveld makelaardij is niet aansprakelijk voor mogelijke virussen op de website, al zullen wij alles in het werk stellen om mogelijke verspreiding van virussen te voorkomen.

De aanbiedingen van objecten en de vermeldingen van (vraag)prijzen dienen te worden gezien als het uitnodigen tot het doen van een bod en om in onderhandeling te treden. De vermelde informatie op de website is geheel vrijblijvend en er kunnen geen rechten aan worden ontleend. Door Lelieveld makelaardij wordt geen aansprakelijkheid aanvaard behoudens voor zover de door ons afgesloten beroepsaansprakelijkheids-verzekering in voorkomend geval aanspraak op uitkering geeft.

Op deze aansprakelijkheidsbeperking alsmede alle geschillen die mochten ontstaan naar aanleiding van het gebruik van de informatie op deze website is Nederlands recht van toepassing. Alle dienstverlening wordt verricht conform de algemene voorwaarden van de NVM.


Auteursrechten en intellectuele eigendomsrechten 

Alle auteursrechten en andere intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de inhoud en de vormgeving van deze website komen toe aan Lelieveld makelaardij. Het is niet toegestaan de informatie van deze website op welke wijze dan ook door te geven, te vermenigvuldigen of te publiceren zonder de uitdrukkelijke, schriftelijke toestemming van Lelieveld makelaardij.